Goederen in El Al-rampvliegtuig

Deze week staat in de vierde week van de parlementaire enquête naar de Bijlmerramp de lading van het Israelische vrachtvliegtuig centraal.

Stukje bij beetje zijn in de afgelopen jaren de vrachtdocumenten van de El Al-Boeing beschikbaar gekomen, maar niet eerder is in de pers een uitvoerig overzicht gegeven van de stoffen aan boord van het verongelukte vrachtvliegtuig.

Van 20.000 kilo is de aard en samenstelling nog altijd onbekend. Een actie eind 1997 van het El Al-management, waarbij 23 bedrijven werden aangeschreven om nog eens goed in hun administratie te kijken, had geen resultaat.

De hierna vermelde stoffen zijn ontleend aan de `notification to captain' (notoc) en gelden volgens de luchtvaartregels als dangerous goods.

De omschrijving is letterlijk overgenomen uit de documenten. Achter de stof staat het zogenoemde UN nummer uit de registratie van gevaarlijke stoffen en soms is het gewicht vermeld.

Bij zo'n UN-nummer hoort ook een beschrijving van voorzorgsmaatregelen in geval van een ramp. Bij zeer brandbare vloeistoffen staat dan bijvoorbeeld: gevaar voor giftige gassen, ontstekingsgevaar, gevaar voor water- en bodemverontreiniging.

Onder het kopje persoonlijke bescherming wordt dan vermeld adembescherming, beschermende kleding, chemische overall, handschoenen en laarzen. De hieronder vermelde goederen op de notoc waren bestemd voor Tel Aviv.

Verder is voor dit overzicht gebruik gemaakt van de 25 centimeter dikke stapel aan vrachtbrieven (airwaybills, house airwaybills) en verzamelstaten (cargo manifests) of van de eigen verklaringen van de afzender/verlader (shippers declarations). Het totaalgewicht van de lading bedroeg: 114.698 kilo, waarvan 42.718 kilo was geladen in New York. Van 20.000 kilo is de aard niet bekend en ontbreken tot nu toe de documenten.

Wat de 4X-AXG vervoerde: nafta/hydracarbon (1993), paint (1263), adhesives (1133), nafta (1295), isopropanol (1219), alkylamines/ diethyleentriamine (2735) en triethylenetetramine (2735), cosmetics (4005), sulphuric acid (1830), mercury contained (2509), resin solution (1866), ethanol-n-propanol (1263), adhesives (1133), diethylenetriamine (2079), corrosive solids aluminium fluoride (1750), aerosols (1950), caustic alkali liquids triethylene tetramine (1719), petroleum distillates aliphatic hydrocarbon (1268), nitrocellulose with alcohol (2556) 7 k., tolueen (1294), hydrofluoric acid solution (1790).

De notoc vermeldt nog een flinke hoeveelheid brandbare vloeistoffen, verf en oplosmiddelen.

Op de vrachtbrieven staan vervolgens reeksen andere goederen beschreven. Een greep: chemicals, aluminium oxide, military ordinance (2046 kilo), military ordnance (1885 kilo), isoparafinic hydrocarbon, morpholine salicylate, dimethyl methylfosfonate (DMMP) (1993) 10 x 18.925 ltr., cementneoprene, methyl methacrylaat (1993) 10 l., nickel base alloy 145 k., aircraft parts, brandbare vloeistof isoparaffinic hydrocarbon mix (1993), brandbare vloeistof (1133), nitrogen with alcohol, small arms ammunition components: primers, bullets, powder, coating isocyanate, electr. surgical instruments, electr. machines, textiles, Pratt and Whitney aero engine, spare parts for Bell helicopters, spare parts for F16, spare parts for army weapons, spare parts for militairy, spare parts for Hawk, spare parts for Patriot missile, classified torpedo parts, spare parts for J52 engine, survival equipment, spare parts for militairy eq., spare parts for tanks, spare parts for mercava, spare parts for missiles, Sidewinder missiles (N.B. Deze opsomming van onderdelen van militaire apparatuur beslaat vele pagina's. De vermelding `Sidewinder missiles zou op een vergissing berusten, ook daar zou het om onderdelen gaan), parfum Lancome 1142 k., schoenen.

Volgens de documenten zijn op de luchthaven Schiphol de volgende hoeveelheid dangerous goods uitgeladen: helium refrigerated liquid (1963) 125 k., helium refrigerated liquid (1963) 125 k., poisonous solids (2811), cartridges power device (0323) 91 x 14 k., cartridges power device (0323) 20 x 15,5 k., cartridges power device (0323) 63 x 14 k., cartridges power device (0323) 147x 14 k., cartridges power device (0323) 147x 14 k., pyrotechnic (0431) 72 x 14 k., pyrotechnic (0431) 90 x 14 k..

    • Harm van den Berg