Gevaarlijke brand in Russisch schip met cacao

Bij een brand in een Russische cacaoboot in de haven van Zaandam zijn gisteren schadelijke stoffen vrijgekomen.

Vijftien mensen moesten met irritaties aan huid en slijmvliezen naar het ziekenhuis worden gebracht. Veertien van hen mochten snel weer naar huis. Eén slachtoffer moest langer blijven met hoofdpijnklachten en huiduitslag.

De brand ontstond in zakken aluminiumfosfide die op het voordek van het schip stonden. Als deze stof, die wordt gebruikt ter bestrijding van ongedierte in cacao, met vocht in aanraking komt, komt fosfine vrij. Fosfine kan spontaan ontbranden.

De brandweer vermoedt dat dit is gebeurd, doordat de lucht erg vochtig was. De bemanning had er volgens de brandweer voor moeten zorgen dat de stof in een droge omgeving staat.

Inademing van fosfine is volgens H. Harding, hoofd sector preventie van de brandweer in Zaandam, erg gevaarlijk en kan de dood tot gevolg hebben. Het ging volgens hem om kleine hoeveelheden. Dat was anders geweest als ook zakken die in de buurt stonden van het vuur ook vlam hadden gevat. ,,Dan was een heel gevaarlijke situatie ontstaan'', aldus Harding.

Gevaar voor de omgeving zoals de woonwijk Poelenburg is er nu niet geweest.

Om half twaalf kwam de melding van de brand bij de brandweer binnen. Het duurde drie uur voordat de brand geblust was. Water en poeder haalden niets uit, zodat er zand gekocht moest worden bij een bedrijf in de buurt. In eerste instantie werd ook nog eens te nat zand bezorgd. Nadat het sein brand meester was gegeven, hebben medewerkers van Afvalverwerking Rijnmond de stof afgevoerd.

Aanvankelijk bestond het vermoeden dat ook blauwzuurgas was vrijgekomen bij brand in de cacao. Maar de cacao bleek geen vlam gevat te hebben. Ongeveer honderd medewerkers van omliggende bedrijven werden geëvacueerd. Een sportkantine werd opengesteld voor opvang, maar de meeste werknemers gingen naar huis.