Geen leraren als gevolg van `flexwet'

Werkgevers en werknemers in het bijzonder onderwijs zijn er niet in geslaagd CAO-afspraken te maken over de gevolgen van de zogenoemde flexwet voor het inzetten van invallende leerkrachten. Een basisschool in Friesland heeft daarom gisteren een klas naar huis gestuurd.

Volgens de wet Flexibiliteit en Zekerheid, die per 1 januari van kracht is, kan een werkgever een werknemer niet meer dan driemaal achter elkaar tijdelijk in dienst nemen. Daarna moet hij de werknemer een vaste aanstelling geven, tenzij er tussen de benoemingen een periode zit van drie maanden of meer. In het onderwijs is dit in de praktijk zelden het geval.

Schoolbesturen en bonden hadden tot gisteren tot gisteren de tijd gekregen via CAO-afspraken een andere regeling voor invalkrachten te treffen. Zij kregen zolang ontheffing van de flexwet.

Maar het overleg is op niets uitgelopen. De onderwijsbonden wilden een pool van vervangers te creëren, betaald uit het al bestaande `Vervangingsfonds'. Hieruit zouden werkgevers een deel van de vervanging kunnen betalen. Voor verdere vervanging zouden ze ontheffing van de flexwet krijgen.

De scholen voelden hier niets voor. Volgens onderhandelaar P.Gilden van de Vereniging van Besturenorganisaties van Katholieke Onderwijsinstellingen zijn de vervangingspools te duur voor de bijzondere scholen. Ook voelen de schoolbesturen er niet voor hiervoor een nieuw samenwerkingsverband te vormen. De schoolbesturen wilden alleen vervangers die in totaal een jaar hadden gewerkt recht geven op een vaste aanstelling.

Een protestants-christelijke basisschool in de Friese gemeente Skarsterlân heeft gisteren een klas naar huis gestuurd, omdat de school door de flexwet geen invaller meer kon inschakelen zonder die een vast dienstverband te moeten aanbieden. Ook andere bijzondere scholen dreigen op korte termijn leerlingen om deze reden naar huis te sturen.

Het ministerie van Onderwijs noemt het ,,ongepast'' dat scholen hiertoe overgaan, terwijl er wel vervangers beschikbaar zijn. De ouderorganisatie Ouders en Coo vindt dat de Tweede Kamer en de staatssecretaris van Onderwijs een oplossing moeten bieden.

Volgens het ministerie van Onderwijs moeten werkgevers en werknemers er onderling uitkomen. Het openbaar basisonderwijs ondervindt geen gevolgen van de flexwet, omdat leraren in het openbaar onderwijs ambtenaar zijn. Voor hen geldt een andere regeling.