Eigen woningbezit

De regeringsfracties werden het op de achtste februari eens over de bevordering van het eigen woningbezit. Een lofwaardig streven. Echter hebben die fracties wel eens overleg met bijvoorbeeld gemeenteraden? De dienst huisvesting van de gemeente Rotterdam heeft recent een voorstel bij de raad gedeponeerd waarin opnieuw het splitsingsbeleid bepaald wordt. De maximale waarde van de woningen in de regeling Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) is 183.000 gulden. Met een gemiddelde woningwaarde in Nederland van 270.000 gulden vraag ik me af waar die woningen in de zin van nieuwe BEW vandaan moeten komen. De woningen die nu getroffen worden door het voorgestelde nieuwe splitsingsbeleid in Rotterdam, een huurprijsgrens van respectievelijk 750 of 910 gulden per maand waaronder niet gesplitst mag worden, zijn nu juist uitermate geschikt om via splitsing eigendom te worden van de doelgroep als bedoeld in de nieuwe BEW-regeling.

Het lijkt ernaar dat de goede bedoelingen van regering en parlement tegengewerkt worden door locale regeldrift die geen pas houdt met de nationale ontwikkelingen.

Over de aan huiseigenaren opgedrongen rol ten aanzien van de zogenaamde goedkope huurruimtevoorraad, waarover in het voorstel van de dienst huisvesting gesproken wordt, zonder enige vorm van vergoeding aan de eigenaren ten aanzien van die toebedachte rol, zullen we het op dit moment dan maar niet hebben.

    • M.P. Zandbergen