Driekwart MKB'ers in problemen

Van alle bedrijven uit het Midden en Kleinbedrijf (MKB) ondervindt 75 procent problemen met de bedrijfsvoering. Met name de files (32 procent), schaars personeel (31 procent) en voortdurende veranderingen in de sociale zekerheid (29 procent) spelen de MKB'ers parten

De invoering van de euro wordt door 7 procent als problematisch gezien. Om de problemen voor de ondernemers te verlichten, dient de overheid te zorgen dat de verschillende departementen hun beleid beter op elkaar afstemmen. Maar ook de ondernemers zelf hebben legio mogelijkheden om hun leed te verzachten.

Dit blijkt uit het onderzoek ,,De topproblemen van het MKB'', dat het economisch bureau van ING vanmorgen presenteerde. De bank heeft vanuit het NMB-verleden sterke banden met dit onderdeel van het bedrijfsleven. Elk jaar analyseert ING de bedrijfstak.

Administratieve lasten worden door 14 procent van de MKB'ers als knellend ervaren. Zo'n 13 procent worstelt met het computer-2000-probleem en 12 procent ervaart veranderende marktverhoudingen als gevolg van fusies en overnames als een kopzorg. De crisis in Azië, Rusland en Brazilië wordt door 8 procent als problematisch gezien. De ING-onderzoekers vinden dat er een apart platform moet komen dat het overheidsbeleid van individuele Haagse departementen op elkaar afstemt. Veel ondernemers klagen dat de overheid weinig rekening houdt met de gevolgen van haar beleid voor het MKB.

De bedrijven kunnen ook het heft in eigen hand nemen, menen de ING-onderzoekers. Door werktijden aan te passen kunnen files worden ontlopen terwijl administratieve lasten beperkt kunnen worden door meer gebruik van elektronisch berichtenverkeer. Aandacht voor arbeidsomstandigheden beperkt de problemen met de sociale zekerheid. Door te investeren in het eigen personeel kunnen de MKB'ers hun problemen op de arbeidsmarkt verminderen.