Bijlmer-enquête 3

Uit het Dakota-tijdperk, mijn diensttijd bij de KLu, herinner ik mij dat verkeersleiders geheimhouding was opgelegd over alles wat zij zagen, wisten en deden. Daartoe was men beëdigd, ambtseed dus. Maar ook was de ondertekening van een verklaring – ik meen ex artikel 108a van de Arbeidswet – verplicht. Het hield in dat ook tegenover collega's behoorde te worden gezwegen over geheimen en/of geclassificeerd materiaal, met uitzondering van de directe meldingsplicht aan de directe meerdere/cq. de verantwoordelijke chef. Voor zover ik het heb kunnen volgen hebben de verkeersleiders bij de Bijlmerramp hieraan voldaan.

Als men voor een enquêtecommissie moet verschijnen en daar de waarheid en niets anders dan de waarheid moet verklaren, is men dan bij voorbaat ontslagen van de eerder opgelegde geheimhoudingsplicht?

    • Th.A. Corsmit