Bijlmer-enquête 2

Zou iemand eens aan aankomende Kamerleden en personen die voor een enquêtecommissie moeten verschijnen het verschil kunnen uitleggen, althans wat de stand van de vingers betreft, tussen het brengen van de padvindersgroet en het afleggen van een eed?

    • Madeleine Gerritsen