Ambassades

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat in het kader van een bezuinigingsoperatie een aantal posten sluiten, waaronder Yaoundé, Koeweit en Melbourne.

Wat betreft Yaoundé (Kameroen) lijkt deze beslissing op een bevestiging van het vermoeden dat Nederland dit deel van Afrika (vanuit Yaoundé is Nederland vertegenwoordigd in Kameroen, Gabon, Tsjaad, Centraal Afrikaanse Republiek en Equatoriaal-Guinee) abandonneert. Verdeling van deze accreditaties over de andere posten in de regio is geen oplossing, alleen al niet vanwege de gebrekkige verbindingen tussen de landen in kwestie. Nederland zal de facto nauwelijks nog iets kunnen doen in deze landen, noch qua hulp, noch qua handelsbevordering en absoluut niet qua politieke beïnvloeding.

Deze gang van zaken is des te vreemder omdat kennelijk de post Kinshasa wel wordt gehandhaafd. Als dit is om op het strijdtoneel Congo een presentie te behouden, dan wordt deze presentie opheffen in het rustiger gedeelte van het ressort Yaoundé (waar Nederland een rolletje zou kunnen spelen om een herhaling van het Grote Meren-scenario te voorkomen!) helemaal onbegrijpelijk. Wij houden kennelijk alleen ambassades coûte que coûte open als er oorlog is!

Efficiënter zou zijn om op de posten Maputo (nb. 17 man uitgezonden personeel!), Nairobi, Lusaka, Dar Es Salaam een aantal formatieplaatsen in te leveren en aldus Yaoundé te handhaven.

Het is raadselachtig waarom zelfs een pijnlijke bezuiniging, en de daarbij vereiste flexibiliteit, niet kan leiden tot aantasting van de heilige positie in het Nederlandse buitenlandse beleid van een aantal Oost-Afrikaanse landen. Men had zo gehoopt dat deze Pronkiaanse troetelkindjes onder Paars II eindelijk eens tegen het licht zouden worden gehouden.

    • M.P. de Sitter