Website

Ook op het Web bereiden politieke partijen en kiezers zich voor op de Provinciale Staten-verkiezingen van 3 maart. Voorafgaand aan de verkiezingen organiseert de provincie Overijssel een publiek debat op Internet. Iedere inwoner en organisatie van Overijssel kan meedoen. Het debat gaat over een duurzame toekomst. Welke keuzes moeten er gemaakt worden? Welke zaken gestimuleerd en welke verboden? (www.publiek-politiek.nl/overijssel)