Uitgever AND: verlies door reorganisatie

De `elektronische uitgever' AND is in 1998 in de rode cijfers gekomen. Het bedrijf gaat reorganiseren, waarbij het eenvoudige data-invoerwerk naar lagelonenlanden verplaatst. De reorganisatielasten van 4,5 miljoen gulden hebben het bedrijf op verlies gezet. Het nettoresultaat kwam uit op 2,8 miljoen negatief. Het bedrijfsresultaat was al meer dan gehalveerd, maar bleef met 1,1 miljoen gulden wel boven de nullijn. Vorig jaar verdubbelde de omzet naar 61,3 miljoen gulden. Bedoeling is om in 2000 een omzet van 170 miljoen te realiseren. Het personeelsbestand was in 1997 gemiddeld 219 mensen. Nu zijn dat er zo'n 670, van wie 500 in Nederland. (ANP)