PvdA, VVD maken `ruzie' in campagne

Bij de start van de campagnes voor de Statenverkiezingen, begin volgende maand, hebben de coalitiepartners PvdA en VVD zich dit weekeinde tegen elkaar afgezet.

Fractievoorzitter Melkert (PvdA) noemde de VVD de ,,sociale bleekneus'' van het parlement. Omgekeerd waarschuwde VVD-leider Dijkstal voor de onontkoombaarheid van bezuinigingen, inclusief op posten als onderwijs en zorg, die de PvdA juist wil beschermen.

Melkert deed zijn uitspraken zaterdag in het Algemeen Dagblad. Dijkstal reageerde, eveneens zaterdag, tijdens de start van de VVD-campagne in Utrecht.

Volgens Melkert zijn de liberalen een sociale bleekneus, omdat ze hebben gedreigd met ingrepen in hoogte en duur van de WAO-uitkeringen. Ook heeft de VVD een aantal keren tegen sociale maatregelen gestemd zoals een inkomensverbetering voor jong gehandicapten, voorstellen die overigens met behulp van de oppositie toch werden aanvaard. Gelet op dit gedrag liet Melkert doorschemeren steeds minder te voelen voor de in het regeerakkoord afgesproken verlaging van het fiscaal toptarief, een vurige wens van de VVD.

Dijkstal reageerde zaterdag niet rechtstreeks op de kritiek van Melkert. In de wandelgangen was de irritatie over het optreden van de coalitiepartner echter goed voelbaar. ,,Beter een sociale bleekneus dan een socialistische wijsneus'', zo reageerde bijvoorbeeld het VVD-Kamerlid Wilders.

Op het podium verdedigde Dijkstal nog eens de waarde van een behoedzame financiële politiek. Ook verweet hij de PvdA haar sociale gezicht vooral te zoeken in de hoogte en duur van sociale uitkeringen. Het is veel socialer om mensen van een uitkering naar betaald werk te helpen, aldus de VVD-leider. Daarom moet de voorgenomen lastenverlichting waarvoor 5 miljard is gereserveerd, onverkort doorgaan, inclusief de verlaging van het toptarief. ,,Wie dat er uithaalt, haalt het evenwicht uit het compromis dat daarover in het paarse regeerakkoord is gesloten'', aldus Dijkstal.

CDA-fractievoorzitter De Hoop Scheffer noemde gisteren in het tv-programma Buitenhof de botsing tussen de twee coalitiepartners ,,ketelmuziek''. Volgens hem zijn de schermutselingen alleen bedoeld om stemmen bij het CDA en de kleinste regeringspartner D66 weg te trekken.

Uit zaterdag gepubliceerde peilingen blijkt dat de PvdA en de VVD het aanzienlijk beter doen dan het CDA en D66. Als er nu Tweede-Kamerverkiezingen zouden worden gehouden, zouden de PvdA en de VVD beiden drie zetels winnen, terwijl het CDA en D66 beiden vier zouden moeten inleveren.