Programma-eis alleen voor hele omroepbestel

Staatssecretaris Van der Ploeg (Media) laat zijn plan vallen om omroepverenigingen afzonderlijk scherpere programma-eisen te stellen.

Dat voorstel kwam hem op grote kritiek te staan van de NOS en de Tweede Kamer die wilden dat voorschriften voor de minimale hoeveelheid cultuur, informatie en educatie voor de publieke omroep als geheel zouden gaan gelden.

De scherpere eisen zullen nu voor de omroep als geheel gelden. De reden voor de koerswijziging is niet geheel duidelijk. Vrijdag is de wet die de concessie voor de publieke omroep voor de komende tien jaar moet regelen in de ministerraad besproken. ,,Dit punt hing nog'', aldus een woordvoerster van Van der Ploeg. Het wetsontwerp wordt nu naar de Raad van State gestuurd.

Van der Ploeg wilde aanvankelijk dat elke afzonderlijke omroepvereniging haar minimum aandeel culturele programma's zou verhogen van 20 naar 25 procent, terwijl het aandeel informatie en educatie van 30 naar 35 procent zou moeten gaan. Daarmee dacht de staatssecretaris de omroepverenigingen beter te kunnen ,,afrekenen''. Iedere vijf jaar wordt volgens de nieuwe omroepwet geëvalueerd of een vereniging haar plaats binnen het bestel nog waard is.

Voorzitter Wolffensperger van de NOS reageerde vorige week geprikkeld op het voorstel van Van der Ploeg. De NOS wil, met steun van de staatssecretaris, de drie publieke netten scherper gaan profileren. Daarvoor eist Wolffensperger grotere vrijheid op om met programma's tussen netten te schuiven. In de visie van de NOS moet het mogelijk worden dat de afzonderlijke omroepen zich gaan specialiseren naar programmagenres. De afzonderlijke programma-eisen frustreerden dat proces in de ogen van Wolffensperger.

Van der Ploeg gaat de programmavoorschriften nu laten gelden voor de verenigingen gezamenlijk. ,,Een premie op samenwerking'', aldus de woordvoerster van Van der Ploeg. Buiten schot blijven wat dat betreft wel NOS, NPS, en de kerkelijke organisaties die een speciale status binnen het bestel hebben. Het maximum van 25 procent amusement per zender, eveneens een onderdeel van het wetsvoorstel, blijft wel van kracht.

Ook daar uitte de NOS kritiek op, maar Van der Ploeg houdt dat staande om te voorkomen dat er ,,een pretnet'' ontstaat. De NOS reageerde vanochtend verheugd op de wijzigingen in de plannen van Van der Ploeg.