`Nederland wordt gevraagd om bijdrage Kosovo'

Op Nederland zal `zonder twijfel' een beroep worden gedaan voor een vredesmacht mocht een Kosovo-akkoord worden bereikt. Logisch, want ,,de Nederlandse defensie is zeer op orde en toegerust op dit soort activiteiten''. Aldus de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Van Aartsen gisteren in Parijs, na afloop van een vergadering van ministers van alle lidstaten van de Europese Unie.

De Nederlandse bewindsman was zeer te spreken over het initiatief van de Duitse collega Fischer om de veertien andere EU-landen, dus ook de meerderheid die niet in de Contactgroep voor ex-Joegoslavië zitten, op de hoogte te stellen van de resultaten van één week vredesconferentie in Rambouillet. Anders dan andere landen noemt Nederland nog geen aantal manschappen die men eventueel zou willen bijdragen aan een Kosovo-vredesmacht waarin EU en NAVO samenwerken. Eerst wil Den Haag helderheid over het bereikte akkoord en over de vraag of de Amerikanen (waarschijnlijk wel) en de Russen meedoen.

De minister onderstreepte dat de regering de Tweede Kamer zoals afgesproken eerst om toestemming zal vragen voor een dergelijke inzet van Nederlandse troepen in Kosovo.

Het goede van de bijeenkomst van EU-ministers was volgens Van Aartsen geweest dat duidelijk is vastgesteld dat er ,,nul verschil van mening'' is tussen de Europese Unie en de landen van de Contactgroep (de Verenigde Staten, Rusland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië). ,,Optreden van de NAVO zal geen automatisme zijn. De NAVO is geen boodschappenjongen van het Kosovo Bevrijdingsfront. De NAVO treedt alleen op als aangetoond is dat [de Joegoslavische president] Miloševic en Joegoslavië niet willen leveren. Het goede is dat we nu met z'n allen hebben onderstreept dat het tijdschema vastligt. Inclusief NAVO-dreiging.''

Volgens minister Van Aartsen doen ook de Russen volledig mee. ,,Zij zijn akkoord gegaan met de onderhandelingen in Rambouillet, wetend dat de dreiging er is. De Russen hebben het hele kader van Rambouillet ondersteund. In de zelfde hoop die aan onze kant en bij de Verenigde Staten bestaat: dat het genoeg zou zijn om vrede te bereiken.''