Molukken opnieuw toneel van rellen: 15 doden op Haruku

De Molukken zijn afgelopen weekeinde opniew het toneel geweest van religieus geweld. Bij gevechten tussen christenen en moslims op het eiland Haruku, iets ten oosten van Ambon, kwamen gisteren ten minste vijftien mensen om het leven. Een zegsman van het districtsbestuur op Haruku zei vanochtend dat het leger de situatie weer onder controle heeft.

De nieuwe onlusten volgen op de geweldsgolf die Ambon vorige maand gedurende bijna een week in zijn greep hield. Toen kwamen bij massale gevechten tussen christenen en moslims in en nabij de hoofdstad Ambon meer dan honderd mensen om het leven. Sommige organisaties schatten het dodental op ten minste 160. Daarbij werden een groot aantal kerken, moskeeën, winkels en huizen in brand gestoken, en sloegen veel mensen op de vlucht.

Volgens ooggetuigen begonnen de onlusten gisteren in twee dorpjes op het eiland Haruku. Tientallen huizen zouden in vlammen zijn opgegaan en ten minste 40 mensen raakten gewond. Later op de dag werd ook melding gemaakt van rellen op het eiland Saparua. Daar zou een twintigtal huizen in brand zijn gestoken.

Een woordvoerder van de Raad van moslimgeestelijken Ulema op Haruku, Thamrin Ely, zei vanochtend dat het uiteindelijke dodental van de nieuwe geweldsuitbarsting boven de vijftien zal uitstijgen. ,,Tot dusver hebben we de lichamen van dertien moslims geïdentificeerd'', zei hij. Volgens hem zijn alle slachtoffers gedood door geweerschoten.

Net als bij de rellen van vorige maand is niet duidelijk hoe de rellen precies zijn begonnen. Ely ontkende de juistheid van berichten dat mosliminwoners van het dorp Pelauw een ander dorp, Kariu, hadden aangevallen waar overwegend christenen wonen. Volgens hem zijn de inwoners van Kariu hun dorp al enige dagen geleden ontvlucht en werd Pelauw gisteren aangevallen door onbekende groepen.

Soortgelijke, tegenstrijdige berichten verschenen vorig maand ook na de geweldsuitbarsting op Ambon. Van verschillende zijden is gewezen op de rol die `provocateurs' zouden hebben gespeeld. Voorafgaand aan de rellen op Ambon zouden enkele honderden van dergelijke provocateurs vanuit Jakarta naar Ambon zijn gekomen om rellen uit te lokken. Ze zouden handelen op opdracht van kringen rond oud-president Soeharto of groeperingen binnen de strijdkrachten die baat zien in het creëren van onrust. (Reuters)