Bemiddelaar in conflict IG Metall

De vroegere SPD-voorzitter Hans-Jochen Vogel zal een speciale bemiddelingspoging ondernemen om het CAO-conflict in de Duitse metaalindustrie op te lossen. De militante vakbond IG Metall gaat intussen door met de voorbereiding voor een algehele staking.

De staking, zo dreigt de vakbond, zal uitbreken als Vogel voor woensdagavond 24.00 uur geen resultaat heeft geboekt.

De CAO-besprekingen tussen werkgevers en werknemers in de metaalindustrie zijn sinds eind januari vastgelopen. IG Metall heeft voor de 3,4 miljoen werknemers in de metaalbranche een loonsverhoging van 6,5 procent geëist. De werkgevers vinden dit ontoelaatbaar en hebben een stijging van 2,8 procent aangeboden. Zij menen dat als er salarissen worden betaald, die boven de stijging van de inflatie en de arbeidsproduktiviteit uitkomen, er in de branche nauwelijks nieuw personeel kan worden aangenomen.

Ook bondskanselier Gerhard Schröder (SPD) heeft zich inmiddels met het conflict bemoeid en gewaarschuwd voor een algehele staking. Met een afzwakkende groei en een onzekere internationale conjunctuur, kan Duitsland een staking helemaal niet gebruiken, zei Schröder afgelopen weekeinde. De kanselier heeft ook met Daimler-topman Jürgen Schrempp gesproken over het conflict. Daimler-Chrysler in Stuttgart is de grootste werkgever in de metaalindustrie.

Schröder vreest dat een staking eveneens ernstige gevolgen zal hebben voor de onderhandelingen met het oog op een `Alliantie voor Werk', die volgende week in Bonn worden hervat. De regering hoopt met deze gesprekken tussen werkgevers, vakbonden en overheid een aantal afspraken te maken, die leiden tot meer economische groei en werkgelegenheid. Verschillende werkgevers hebben al gedreigd niet aan de gesprekken te zullen deelnemen als IG Metall besluit tot een algehele staking.

Ook de voorzitter van IG Bergbau, Chemie en Energie, Hubertus Schmoldt, vreest dat een escalatie van het metaalconflict de besprekingen voor een `Alliantie voor Werk' danig in gevaar kan brengen. Schmoldt, die zelf bekend staat als een gematigde vakbondsleider, vreest dat de werkgevers het metaalconflict zullen gebruiken om de bij hen ,,niet geliefde `Alliantie voor Werk' kapot te praten''.

Wie het conflict misbruikt om de `Alliantie voor Werk' te laten vastlopen, moet weten dat hij een meerderheid van de bevolking tegen de schenen schopt, zei Schmoldt. Hij onderstreepte dat de regering juist is gekozen omdat ze bestrijding van de hoge werkloosheid van bijna 4,5 miljoen als haar belangrijkste opgave ziet.

    • Michèle de Waard