Zwarte scholen

Directeur Landman Frederiek Weeda van de Jan Ligthartschool in Den Haag zegt in Z van 30 jan. dat ,,buitenlandse kinderen hebben gemiddeld evenveel cognitieve en creatieve talenten als Nederlandse kinderen''. En verder: ``De Cito-toets 1998 op zijn school leverder op dat vijf van de 42 leerlingen een cijfer hadden, dat hoog genoeg was voor de havo/vwo-brugklas. Op een gemiddelde basisschool kan vier op de tien dat aan. Hier gaan de meesten naar het voorbereidend beroepsonderwijs''. Het lijkt eropt, dat met het geld dat besteed wordt aan achterstandsverschijnselen, niet zo creatief is gewerkt. Geringe doorstroming maar hoger vervolgonderwijs heeft, blijkens het artikel en mijn eigen ervaring, niet te maken met gebrek aan intelligentie.

Gevolg is, dat buitenlandse getalenteerde kinderen merendeels terecht komen tussen niet zo getalenteeerde en gemotiveerde Nederlandse leerlingen. Enorme verveling en het gebrek aan toekomstperspectief zijn patente middelen om de identiteit af te breken. Daarbij komt, dat in de Marokkaanse cultuur het thuis het domein is van moeder en dochters; de mannelijke gezinsleden worden geacht daar overdag niet te zijn.

    • G.G.M. Lachmeijer