Verzekeraar eist data van zieke werknemers op

Verzekeringsmaatschappij Reaal eist van bij haar verzekerde werkgevers en hun arbodiensten vertrouwelijke gegevens op over zieke werknemers. Dit is in strijd met de privacycode van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG).

In een door Reaal opgesteld contract moeten arbodiensten toezeggen een groot aantal gegevens over zieke werknemers te registreren en ,,voorzover zulks niet wettelijk verboden is'' door te geven aan de verzekeraar.

Het gaat om onder meer naam en adres van de werknemer, activiteiten van de werknemer die werkhervatting in de weg staan, het bestaan van een conflict tussen werkgever en werknemer en een oordeel van de bedrijfsarts of er werkelijk sprake is van ziekte. Bedrijfsartsen zijn in dienst van arbodiensten.

De eisen zijn in strijd met de privacycode van het KNMG, onder meer omdat het contract niet rept van toestemming van de werknemer voor verstrekking van de gegevens. De Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) heeft haar leden aangeraden de verklaring niet te ondertekenen.

De verzekeraar zou de gegevens kunnen gebruiken om tegen de zin van bedrijfsartsen niet uit te keren bij ziekte. De clausule `voorzover zulks niet wettelijk verboden is' biedt volgens directeur C. Steenbergen onvoldoende waarborg voor bescherming van de privacy, omdat daarvoor ook andere dan wettelijke normen gelden.

Reaal deelt mee dat een aantal arbodiensten het contract niettemin al heeft getekend. Andere hebben dat geweigerd en onderhandelen nu met de verzekeraar over de voorwaarden.

Reaal meent dat het contract volledig ,,binnen de wet'' valt en vindt dat voldoende. De Registratiekamer, die toeziet op de Wet op de Persoonsregistratie, heeft de zaak in onderzoek.

Verzekeraars hebben na de privatisering van de Ziektewet honderden miljoenen guldens verlies geleden op de zogeheten `verzuimverzekeringen' die werkgevers hebben afgesloten tegen de ziektekosten van werknemers.

Op allerlei manieren trachten zij nu greep te krijgen op het ziekteverzuim. Veel verzekeraars hebben aandelen in arbodiensten, één verzekeraar heeft zelfs een arbodienst in bezit.

De FNV maakt zich zorgen over deze verstrengeling. Vice-voorzitter K. Roozemond: ,,Je mag bij een werknemer geen enkele vraag laten opkomen over de onafhankelijkheid van zijn bedrijfsarts. Wij zullen ondernemingsraden dan ook adviseren om voor een onafhankelijke arbodienst te kiezen.''

Ziektemarkt: pagina 3

    • Joke Mat