SLAPEND DUIN IN KENNEMERLAND MAG WEER ROLLEN

Het Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN) blaast deze winter een sluimerend paraboolduin nieuw leven in. Dat gebeurt in de Kennemerduinen ten noorden van Zandvoort, in het voor het publiek afgesloten Kraansvlak. Na honderd jaar volstrekte rust mag het zand in het Verlaten Veld weer gaan stuiven. Onder invloed van de wind zal de hoge zandrug in de vorm van een parabool, een hoefijzer, naar verwachting net als vroeger zo'n vijf meter per jaar in noordoostelijke richting rollen. De zandrug zal een natte duinvallei achterlaten. Volgens PWN gaat het om een in West-Europa uniek experiment.

Om het paraboolduin `wakker te schudden` zijn begroeiing en bodem een halve meter diep afgegraven. Een bosje met Corsicaanse dennen op de top van het duin is gekapt om de wind weer vrij spel te geven. In de vorige eeuw zijn vrijwel alle paraboolduinen door bosaanplant vastgelegd, alleen Ierland heeft nog een actief paraboolduin. De weggegraven grond wordt benut voor de aanleg van een geluidswal rond het Circuit van Zandvoort.

Het plan sluit aan op andere initiatieven voor vernatting en natuurherstel in de Noord-Hollandse duinen, waar de waterwinning de komende jaren sterk wordt teruggedrongen. Het waterleidingbedrijf wil de grondwaterwinning in de duinen van Zuid-Kennemerland met ingang van het jaar 2000 beëindigen. In deze duinen, inmiddels uitgeroepen tot Nationaal Park, is de natte natuur sterk verdroogd. Anderzijds wordt gevreesd dat beëindiging van de waterwinning plaatselijk tot wateroverlast kan leiden, vooral in de binnenduinland, waar zoet water uit de duinen de achterliggende polders inkwelt. (Marion de Boo)