SCHILDWACHTKLIER

Het artikel over de schildwachtklier bij borstkanker (W&O, 6 febr) is informatief en actueel nu deze procedure wordt ingevoerd bij vrouwen met borstkanker. In het artikel staat dat deze procedure reeds standaard is bij de huidtumor melanoom. Dat is onjuist. De deskundigen in ons land, verenigd in de Nederlandse Melanoomwerkgroep, hebben recent gesteld dat de schildwachtklierprocedure bij melanoom nog experimenteel is. Voordat de methode als standaard kan worden toegepast, zullen eerst de resultaten van wetenschappelijk onderzoek het eventueel overlevingsvoordeel en de bijwerkingen moeten aangeven.

Dat onderzoek wordt uitgevoerd door vijftien melanoomcentra verspreid over de hele wereld. West-Europa is vertegenwoordigd door het Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam en het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG). Er zijn tot op heden ruim 1100 patiënten in dit onderzoek bijeengebracht. Het zal nog enige jaren vergen voordat bekend wordt of de schildwachtklierprocedure een betere controle over het melanoom of een verbeterde overleving bewerkstelligt. Pas als die voordelen zijn aangetoond zal de procedure standaard worden bij melanoom.

    • Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
    • Prof.Dr. H. Schraffordt Koops
    • Dr.O.E. Nieweg