Resultaat Orange stijgt 15,7 procent

De intrinsieke waarde van Orange Deelnemingen Fund is in het boekjaar 1998 met 15,7 procent gestegen, van 86,90 gulden tot 100,51 gulden. Opnieuw was het resultaat hoger dan de relevante benchmark. De `outperformance' ten opzichte van de Orange Index op basis van herbelegging bedroeg 17,9 procent. Het eigen vermogen groeide van 282,4 miljoen eind 1997 tot 326,7 miljoen eind 1998. Op basis van de beurskoers kwam het resultaat voor aandeelhouders uit op 16 procent, bij een slotkoers per 31 december van 98 gulden.