Premier Kok: positie El Al toch bijzonder

De luchtvaartmaatschappij El Al heeft op Schiphol wel degelijk een bijzondere positie, maar dat betreft veiligheidsmaatregelen om vliegtuigen en bemanning te beschermen tegen terreuraanslagen. Voor zover premier Kok weet, wordt de lading bij El Al op dezelfde manier geïnspecteerd als bij andere maatschappijen.

Kok zei dat gisteren na afloop van de ministerraad. Een week geleden zei hij nog dat El Al geen speciale positie innam. Hij had zich kennelijk niet duidelijk genoeg uitgelaten, aldus Kok en zich ,,wat kort uitgedrukt''. De aparte beveiliging van de El-Altoestellen gebeurt volgens Kok ook in het buitenland.

Vorige week reageerde de premier ontkennend op berichten dat de lading van El Al-vliegtuigen op Schiphol niet zou worden gecontroleerd en dat medewerkers van El Al speciale privileges hebben. Dat staat in elk geval niet in officiële documenten, zei Kok gisteren. Waarop beweringen over die uitzonderingstoestand zijn gebaseerd, is hem onduidelijk. Een aantal ministeries is inmiddels een onderzoek begonnen. Hij achtte het goed mogelijk dat de enquête-commissie die de Bijlmerramp onderzoekt in kennis zal worden gesteld van resultaten van het onderzoek.

Kok reageerde laconiek op de harde kritiek van getuige H. Wolleswinkel, die in 1992 leider was van het onderzoek naar de oorzaak van de Bijlmerramp. In een brief vanuit zijn vakantieadres in Oostenrijk verweet Wolleswinkel eergisteren Kok ,,uit de heup te schieten'' en ,, een zevental weerloze ambtenaren''te treffen zonder daarbij eerst de informatie te verifiëren. Een aantal ambtenaren is voor de duur van de enquête op non-actief gezet. ,,De woede en teleurstelling over deze gang van zaken zal ik niet proberen onder woorden te brengen'', aldus Wolleswinkel.

,,Nou ja, we leven in een vrij land'', vond Kok. Hij wilde niet ingaan op het feit dat een ambtenaar schriftelijk openlijk de premier afvalt. De premier wond zich er vorige week bijzonder over op dat medewerkers van de Luchtverkeersleiding informatie over de vracht van het ElAl-vliegtuig `onder de pet' hebben gehouden. Hij kondigde dan ook de schorsing van een aantal van die medewerkers aan. ,,Schuld is pas bewezen als schuld is vastgesteld'', zei Kok echter gisteren.