Onderzoek naar reinigingsdienst

De Rekenkamer Rotterdam begint een onderzoek naar miljoenenoverschrijdingen bij de reinigingsdienst Roteb in 1997. Door de problemen bij de Roteb moest de gemeente vorig jaar flink bezuinigen. De Roteb sloot 1997 af met een tekort van ruim 22 miljoen gulden. Dat kwam onder andere door het inhuren van extern personeel en verkeerde efficiencyprognoses. De Rekenkamer moet onderzoeken wanneer het fout ging, op welk moment de Roteb dat wist, waarom er toen geen maatregelen zijn getroffen en waarom de gemeente hierover niet is ingelicht. (ANP)