Moslimraad België vol radicalen

Van de 68 personen die in België onlangs zijn verkozen voor een zogeheten moslimraad hebben er 25 volgens het ministerie van Justitie banden met radicaal islamitische bewegingen.

Mede door die onverwacht strenge selectie door de staatsveiligheid, heeft de moslimraad slechts 15 in plaats van de beoogde 17 kandidaten kunnen voordragen voor hun vertegenwoordiging die moet dienen als gesprekspartner voor de overheid. ,,Beter een incomplete lijst dan een lijst met een aantal personen die problemen kunnen opleveren'', zegt Didier Beyens, voorzitter van de voorlopige executieve van de moslimgemeenschap. ,,We hopen binnenkort 16 tot 17 kandidaten te hebben.''

Moslims in België hebben half december een vertegenwoordigende raad gekozen — een primeur in West-Europa. Uit die 51 verkozenen en de 17 mensen die daarna werden gecoöpteerd, moet nu een vertegenwoordiging worden samengesteld. Zo'n centraal aanspreekpunt, het zogeheten Hoofd van de Eredient, is voorwaarde voor het verkrijgen van subsidies voor bijvoorbeeld het onderhoud van moskeeën en het salaris van imams. Ze zal ook kunnen adviseren over islamitisch onderwijs en begraafplaatsen.

De verkiezingen waren georganiseerd door de overheid en de voorlopige executieve die had ingestemd met de screening, die echter harder uitviel dan verwacht. ,,Ik ben verbaasd over de strengheid'', zegt Beyens. Volgens hem hebben fundamentalen helemaal niet meegedaan aan de verkiezingen, omdat ze geen contacten met de overheid willen. Beyens noemt de screening twijfelachtig. ,,Niet het principe, wel de manier waarop. De selectie is niet gemotiveerd.''

Volgens Paul Cooreman van Justitie is van de 68 verkozenen een veertigtal mogelijke kandidaten voor het Hoofd van de Eredienst gescreend door de ,,diensten van de minister''. Zij stelden hun zwarte lijst op ,,op basis van het gedrag van die personen: hebben ze contact met verenigingen met een beleid dat ingaat tegen de Belgische wetgeving''. Verder wil hij niet ingaan op de gehanteerde criteria. Voorzitter Johan Leman, van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding dat de moslimverkiezingen begeleidde, hekelt de manier waarop de 25 afgewezenen nu worden gebrandmerkt. Ten onrechte worden volgens hem moslims die vinden dat hun dochter een hoofddoek moet dragen op een hoop gegooid met bijvoorbeeld sympathisanten van de Algerijnse fundamentalistische organisatie het FIS.

Na de selectie door de staatsveiligheid en een marathonvergadering van de moslimraad van twaalf uur heeft Beyens deze week namens de raad de lijst met 15 kandidaten overhandigd aan Justitie. Zij zullen opnieuw worden gescreend.

    • Birgit Donker