Kuifje & Verne

Met belangstelling las ik het artikel van Paul Steenhuis over Tintin (Kuifje) in NRC Handelsblad van 3 februari, waarin uiteengezet wordt hoe twee Belgische `stripvorsers', J.P. Tomasi en M. Deligne, hebben ontdekt dat Hergé zich in ruime mate heeft laten inspireren door Jules Verne. Er is tenminste één stripliefhebber die daar al veel eerder de aandacht op heeft gevestigd, en dat ben ikzelf. Over de gelijkenis tussen de twee Duponts (Jansen) en de detectives Craig en Fry uit Les tribulations d'un `Chinois' en Chine heb ik al dertig jaar geleden de aandacht gevestigd in De Haagse Post, aan welk blad ik in die jaren medewerkte vanuit Parijs (de preciese datum weet ik niet). Ook de overeenkomst tussen kapitein Haddock en zijn collega Pencroft uit L'Île mystérieuse was mij opgevallen; of eigenlijk moet ik zeggen `ons': de kwestie is namelijk dat ik de Tintin-albums had leren kennen dankzij mijn dochter Hepzibah (geb. 1954); ook de boeken van Jules Verne behoorden tot ons beider lectuur in die tijd, d.w.z. omstreeks 1967.

    • Rudy Kousbroek Leiden