Koninkrijk

In zijn artikel `Voorschot op de Toekomst' (NRC Handelsblad, 2 februari), komt Van Wijnen tot de conclusie/uitspraak dat het woord Republiek mooi en het woord Koninkrijk lelijk, gedenatureerd (=zonder karakter) is.

Als dat de eigen mening van de schrijver is, het zij zo. Maar bij mij, behorend tot een andere generatie dan de schrijver, roept juist het begrip Koninkrijk gevoelens van warme loyaliteit op voor vorstin en vaderland.

    • J.H. Mackay