Kasper weg als directeur AZ

Jan Kasper stapt aan het einde van het seizoen op als directeur van AZ. Hij zegt uit zelfrespect te handelen. Kasper, die tweeëneenhalf jaar in dienst is bij de eredivisieclub, vindt dat hem te weinig vrijheid van handelen wordt gegund door voorzitter Scheringa. ,,Het bestuur van AZ geeft mij te weinig mandaat.'' Kasper vraagt zich af of AZ met een voorzitter als Scheringa wel een directeur nodig heeft. Een verzoeningsgesprek met het bestuur van AZ leverde woensdag niets op.