In Nederland meer baby's dan elders

Terwijl het aantal geboorten in de Europese Unie dit jaar is gedaald tot een na-oorlogs dieptepunt van vier miljoen, nam het aantal geboren baby's in Nederland juist aanzienlijk toe.

Dit blijkt uit de voorlopige cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat, die gisteren bekend werden. Het totaal aantal geboorten in Nederland bedroeg in 1998 190.000.

De natuurlijke aanwas (het aantal geboorten min het aantal sterftes) is met vier op de duizend inwoners in Nederland het op-één-na-hoogste in de Europese Unie. Alleen het katholieke Ierland heeft een grotere natuurlijke aanwas. In Duitsland, Italië, Zweden en Griekenland gaan meer mensen dood dan er worden geboren, terwijl in Spanje het aantal geboortes per duizend inwoners met 9,3 het laagst is. Overigens neemt ook in landen met een negatieve natuurlijke bevolkingsaanwas het aantal inwoners volgens Eurostat toe wegens de ,,substantiële netto groei van het aantal immigranten''.

Eurostat verwacht dat het aantal geboortes in Europa de komende jaren verder zal dalen, omdat ,,de grote aantallen vrouwen die in de baby-boom halverwege de jaren zestig zijn geboren nu uit de piekjaren van zwangerschapsleeftijd groeien en vervangen worden door kleinere groepen vrouwen, die zijn geboren tussen 1965 en 1975.''

Dat is precies de reden waarom het aantal geboortes in Nederland relatief hoog uitvalt, verklaart G. Beets van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. De demograaf bestrijdt dat Nederland op dit moment een geboortegolf doormaakt. ,,De naoorlogse babyboom begon in Nederland vrij vroeg en hield langer aan dan in de meeste Europese landen. Daardoor is de groep vruchtbare vrouwen in Nederland op dit moment groter dan in de rest van Europa. Maar over een paar jaar is dat voorbij.''

Volgens Beets zijn het absolute aantal geboorten en de natuurlijke bevolkingsaanwas niet de beste indicatoren voor demografische ontwikkelingen. ,,Als je bijvoorbeeld kijkt naar de populatie vruchtbare vrouwen, dan worden er bij ons niet meer kinderen geboren dan elders in Europa. Het gemiddelde aantal geboortes lag in 1998 met 1,57 onder het EU-gemiddelde.''

Ook het totaal aantal kinderen per `jaargang' vrouwen laat een dalende tendens zien, aldus Beets. Het aantal kinderen van de vrouwen die in 1955 werden geboren bedroeg 1,8 (er vanuitgaande dat deze geen kinderen meer zullen krijgen). De vrouwen die in 1920 geboren werden kregen tijdens hun leven nog gemiddeld twee kinderen.