Exploitanten kermis gesteund

De gemeente Den Haag heeft in totaal 315.000 gulden overgemaakt aan de kermisexploitanten die door het Rolling Stones-concert, dat afgelopen september plaats had op het Malieveld, de gebruikelijke kermis moesten inkorten. Ongeveer vijftig exploitanten ontvingen een bedrag, variërend van vijfhonderd tot maximaal 20.000 gulden. Een onafhankelijke commissie heeft het bedrag van de schadevergoeding vastgesteld.