Elektronische handel

Herbert Blankesteijn waarschuwt ondernemers voor de ,,luchtspiegeling'' die elektronische handel zou zijn (NRC Handelsblad, 29 januari). Als hij de discussie over elektronische handel echter goed volgt, weet ook hij dat elektronische handel al aanwezig is. Er is geen weg terug.

Elektronische handel is geen luchtspiegeling, integendeel, Internet is te beschouwen als een `moderne spiegeling' van de samenleving. Net als voor iedere ondernemer zijn er op Internet ook ondernemersrisico's. Zonder een gedegen businessplan en goede producten of diensten zal een ondernemer niet slagen. Een onmisbaar onderdeel in dat businessplan is de elektronische handel. Voor de ondernemer wordt door de komst van elektronische handel de afzetmarkt enorm vergroot. Dit is belangrijk aangezien nu reeds in de elf lidstaten van de EU met één en dezelfde munt – de euro – giraal betaald kan worden. Consumenten kunnen vanuit hun woonkamer over de hele wereld producten vergelijken en bestellen. De Nederlandse ondernemer kan bijvoorbeeld in Duitsland en Frankrijk zijn producten aanbieden en binnenkort door de Duitse en Franse consumenten gewoon in euro's worden betaald.

Uit onderzoeken van o.a. de Oeso blijkt dat de totale omzet van elektronische handel vorig jaar wereldwijd $26 miljard bedroeg. Nederland heeft, door enorme investeringen in o.a. glasvezelverbindingen, een goede uitgangspositie om een aanzienlijk deel van de elektronische handel in de toekomst voor zijn rekening te nemen.

Om de ontwikkelingen op het gebied van elektronische handel te stimuleren moeten een gedegen, juridisch kader, de privacy en een veilig betaalmiddel voor Internet voortvarend aangepakt worden. De ondernemer moet zich zeker niet onbezonnen op de elektronische handel storten. Hij moet zich wel afvragen wat de komst van elektronische handel betekent en waar de kansen liggen. Door nu de ogen voor deze ontwikkelingen te sluiten mist Nederland de boot. Het ontdekken van de zin en onzin van elektronische handel is voor ondernemers en consumenten de uitdaging op de drempel van de 21ste eeuw.

    • Tweede Kamerlid Vvd
    • Drs. Hella Voûte-Droste