De wereld op zijn kop

De kogel is door de kerk. Hans Melchers is opgehouden met het sponsoren van de Nederlandse bridgekernploeg. Problemen rond individuele spelers en dilettanterig functioneren van de Bestuurlijke Commissie Topbridge vormden voor de mecenas de directe aanleiding tot deze rigoreuze stap. Getuige het merkwaardige persbericht (`partijen zijn in goede harmonie uit elkaar gegaan'), zit de bridgebond met deze ontwikkeling behoorlijk in haar maag. Geen enkele sportorganisatie immers, laat in goede harmonie één of twee ton per jaar liggen. De wereld op zijn kop dus. Of was Melchers gewoon te lastig? Misschien, maar hij wilde voor zijn centen gewoon het sterkst mogelijke Nederlandse team aan tafel plus de nakoming van een paar afspraken, en af en toe wat feedback. In bridgeland klaarblijkelijk te veel gevraagd. Maar ach, binnen elke sportorganisatie is er geduvel. Kennelijk bij bridge ook. Nu alles over is, toont Melchers zich opvallend mild: `Het is tòch een mooie tijd geweest. In 1993 werden we wereldkampioen. Meer kan je bijna niet wensen. En mijn relatie met bondsvoorzitter Laurens Hoedemaker is onveranderd goed.' Melchers, die alweer druk doende is een semi-professioneel bridgeteam te vormen, blijft bij het topbridge betrokken.

Er werd dit weekend ook nog gespeeld. In Zoetermeer viel de beslissing in de Meesterklasse paren. De landstitel ging naar Bep Vriend en Anton Maas. Zij bewezen dat echtparenbridge wel degelijk productief kan zijn en niet automatisch hoeft te leiden tot ruzies of erger. Vriend won twee keer eerder en voor Maas was het zelfs de vierde overwinning in deze discipline.

De wereld op zijn kop. Ook op dit spel:

Oost gever

Noord

NZ kw.

♠ A102

♡ B754

♦ 82

♣ 10865

West

Oost

♠ B984

♠ 76

♡ AV6

♡ 1032

♦ VB10

♦ H97654

♣ AVB

♣ 93

Zuid

♠ HV53

♡ H98

♦ A3

♣ H742

Het bied- en speelverloop is voorspelbaar. Zuid opent 1SA, west dubbelt voor straf en oost loopt weg naar 2♦, waarin hij negen à tien slagen gaat halen. De suggestie dat west zou moeten passen om oost te laten dubbelen, zodat 1SA gedoubleerd het eindcontract wordt, is dagdromerij en misschien wel een verwijzing naar de psychiater waard. Of naar de top van de Meesterklasse, want het is wel wat er op de laatste tafel gebeurde. Anton Maas opende als zuid met een 15-17 sans. West, Roald Ramer, moest passen (doublet zou een tweekleurenspel hebben betekend), noord paste en oost, Gert-Jan Paulissen, wilde zich – niet tegen wel – nog niet gewonnen geven. Hij dubbelde, wat een eenkleurenspel aangaf. Zuid paste, waarna Ramer in coma raakte. Niet zo verwonderlijk gezien zijn zeventienpunter. Toen hij wakker werd, stamelde hij pas, evenals noord, Bep Vriend. Ramer kwam uit met ♦V en boorde een goudmijn aan. De leider, die de meeste punten rechts (en niet links) verwachtte, ging van de weeromstuit te veel down: -1400 en uiteraard een nul. Maas-Vriend hielden evenwel voldoende moraal over om de rest van het veld op een half procent te houden. En dat is veel in de Meesterklasse.

In Zoetermeer slaagde niemand erin het juiste tegenspel te vinden op onderstaand spel. Bijna niemand.

West gever

Noord

Niem. kw.

♠ 7

♡ 1032

♦ 8753

♣ AV876

West

Oost

♠ V10

♠ B8542

♡ AV9875

♡ B4

♦ AB64

♦ HV9

♣ 9

♣ H53

Zuid

♠ AH963

♡ H6

♦ 102

♣ B1042

West, die onderweg harten en ruiten had geboden, werd uiteindelijk leider in 4♡. Alle noordspelers startten met hun singleton schoppen. Zuid nam twee hoge schoppens mee, terwijl noord klaveren aanseinde met ♣7. Toch vervolgden bijna alle zuidspelers met een derde rondje schoppen. Noord troefde af, terwijl de leider zich ontdeed van zijn enige klaveren. Nu zaten de troeven 2-2 in NZ en werd het contract simpel gemaakt via de snit op troefheer. Er was maar een zuidspeler die na het incasseren van zijn twee schoppenslagen het dodelijke tegenspel wel vond: Onno Eskes, de bridgemedewerker van het Algemeen Dagblad notabene. Hij speelde in slag drie klaveren na voor het aas van zijn partner, Ruud von Seida. De hartensnit biedt voor de leider nu geen soelaas, omdat ♡10 altijd blijft hangen. Met open kaarten niet zo moeilijk, met dichte bijna onvindbaar.

    • Jan van Cleeff