Borssele

Onder de kop `EZ legt stroomsector kostenverdeling op' werd in het katern Economie van 5 februari een staatje afgedrukt van niet-marktconforme contracten in de Nederlandse elektriciteitssector.

Een bijbehorend commentaar voegt aan deze `bakstenen' er nog een toe, namelijk de kerncentrale Borssele, die in het jaar 2003 dicht moet.

Inderdaad, dat heeft de Tweede Kamer een keer besloten, maar zonder dat daar enige zakelijke grond voor was. Intussen is de centrale geheel gemoderniseerd en kan hij zeker nog 30 jaar stroom leveren zonder emissie van kooldioxide. Deze `baksteen' is dan ook eerder een reddingboei die nog van pas kan komen bij de schipbreuk waarop het Nederlandse broeikasgassenbeleid vastberaden afstevent.

    • J.A. Goedkoop
    • Bergen NH