Wethouder Leeuwarden weg

De Leeuwarder milieuwethouder H. Brinks (PAL/Groen Links) stapt half mei uit het Leeuwarder college. Volgens hem is er vanuit zijn partij steeds minder draagvlak voor zijn functioneren. Aanleiding voor de kritiek was de aankoop door de gemeente van ruim 120 hectare grond in de Bullepolder, een vogelrijk weidegebied ten noorden van Leeuwarden, waar dure koopwoningen moeten komen. Brinks stemde hier aanvankelijk mee in, maar veranderde onder druk van zijn partij van standpunt. Brinks stapt ook op als raadslid.