VN doen beroep op privésector

De Verenigde Naties zullen voor de financiering van bevolkingsprojecten steeds vaker hun heil moeten zoeken bij het bedrijfsleven. ,,We moeten niet veel verwachten van regeringen'', zegt NAVO-ambassadeur Nicolaas Biegman, voorzitter van de bevolkingsconferentie die vandaag in Den Haag wordt afgesloten.

Veel ontwikkelde, welvarende landen lopen achter met hun geldelijke bijdrages aan het VN-bevolkingsfonds in New York. Dat geld is nodig voor de uitvoering van het Kairo-actieplan, een in 1994 geformuleerde bevolkingsstrategie voor de komende twintig jaar. Hoe rijker het land, hoe gieriger vaak zijn regering, aldus Biegman. Daardoor moeten de VN en ontwikkelingsorganisaties een beroep doen op liefdadigheidsfondsen in de privésector.

Dat laatste lijkt te lukken. Deze week werd bekend dat Bill Gates (eigenaar software-gigant Microsoft) 2,2 miljard dollar aan bevolkingsprojecten wil besteden. Mediatycoon Jack Turner gaf vorig jaar 1 miljard aan de VN. Anwarul Karim Chowdhury, voorzitter van het Main Committee tijdens de Haagse conferentie, vindt deze ontwikkeling vanzelfsprekend. ,,Het bedrijfsleven heeft een sociale verantwoordelijkheid. Veel Derde-wereldlanden vinden dat multinationals in het welzijn van het gastland moeten investeren'', zegt Chowdhury.

De conferentie in Den Haag is rustig verlopen, in tegenstelling tot de Kairo-conferentie in 1994, toen verhitte discussies over abortus en anticonceptie domineerden. De delegatie van het Vaticaan verwierp woensdag weliswaar het gebruik van anticonceptie en veroordeelde abortus, maar opwinding is uitgebleven. De deelnemende landen zijn niet gebonden aan het slotdocument van Den Haag. ,,De echte onderhandelingen beginnen in New York'', zegt Biegman. Daar heeft in juni de evaluatie van het Kairo-actieplan plaats. Het slotdocument daarvan is bindend.

,,Er wordt voorlopig geen aanbeveling gedaan voor legale abortus'', zegt Dr. Nafis Sadik, hoofd van het VN-bevolkingsfonds, omdat de landen het daarover toch niet eens kunnen worden. Wel wordt er vandaag in het slotdocument de aanbeveling gedaan voor veilige abortus in de landen waar het wel legaal is. ,,In India is het weliswaar legaal, maar jaarlijks sterven vrouwen bij bosjes door gebrek aan kennis'', aldus Sadik.

Nieuwkomer op de bevolkingsconferentie in Den Haag was de jeugd. ,,De specifieke problemen van de jeugd worden door beleidsmakers nu erkend, maar dat betekent niet dat ze ook geaccepteerd worden'', zegt Sadik. De jeugd presenteerde afgelopen zondag een eigen document met aanbevelingen (onder andere het `recht op plezier'). Maar woensdag werd dit document onverwachts opengebroken, naar verluidt omdat sommige jongeren door delegatieleden onder druk waren gezet het document, waarin wordt gepleit voor legalisering van abortus, af te wijzen.