School mocht stagiaire niet weigeren om hoofddoekje

De Haarlemse basisschool De Piramide heeft twee jaar geleden ten onrechte een 18-jarige islamitische pabo-stagiaire geweigerd omdat zij een hoofddoekje droeg. Dat oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) gisteren. Het meisje had een klacht bij de commissie ingediend omdat zij zich gediscrimineerd voelde.

De toenmalige schoolleiding van De Piramide vond dat het personeel ,,terughoudenheid moest betrachten met kleding die bepaalde godsdiensten uitdragen''. Men vreesde dat de stagiaire ,,ongewenste opvattingen'' zou uitstralen. De huidige directeur van De Piramide R. Willemsen zegt inmiddels een ander beleid te hebben ontwikkeld. ,,We zouden het meisje niet hebben geweigerd.''

De CGB vindt deze weigering te ver gaan. Een school moet een open instelling betrachten ten opzichte van andere levensovertuigingen, aldus de woordvoerder. ,,Aan de hand van een hoofddoek zie je niet of iemand een intolerante houding bezit. Dat had de school eerst moeten verifiëren alvorens haar weg te sturen. Dat is helaas niet gebeurd.''