Russisch geld geparkeerd op Jersey

Zowel de Russische centrale bank als grote exporterende Russische ondernemingen hebben in de periode na de ineenstorting van de Sovjet-Unie vele miljarden dollars geparkeerd op buitenlandse bankrekeningen.

In een open brief aan president Jeltsin bevestigt de voormalige topman van de centrale bank dat een deel van reserves van de bank is overgemaakt naar rekeningen in het belastingvriendelijke Kanaaleiland Jersey. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times heeft Dubinin bevestigd dat een deel van de Russische deviezenreserves die naar Jersey werden overgeboekt fondsen omvatten van het Internationale Monetair Fonds (IMF). Volgens Dubinin ging het om een poging het geld af te schermen tegen buitenlandse schuldeisers van Rusland.

De uitlatingen van Dubinin bevestigen al langer bestaande vermoedens over het naar het buitenland wegschuiven van reserves door de centrale bank. Hoewel die acties op zichzelf niet illegaal zijn betekenen zij wel een complicatie voor de onderhandelingen die de huidige Russische regering voert over een herstructurering van de 150 miljard dollar aan buitenlandse schulden en over een nieuw akkoord met het IMF.

De Russische procureur-generaal die de zaak onderzoekt, heeft gesuggereert dat de laatste vijf jaar voor 50 miljard dollar aan Russische deviezenreserves naar het buitenland is verplaatst. Oud-centrale bankpresident Dubinin zegt echter dat het hoogste bedrag dat ooit in Jersey is aangehouden 1,4 miljard dollar bedroeg in 1994. Dat geld zou op naam hebben gestaan van een firma met de naam Fimaco. Het IMF kende het bestaan van die firma niet en zou inmiddels een eigen onderzoek zijn begonnen. Het is onzeker of de in het buitenland geparkeerde bedragen wel of niet waren opgenomen in de officiële statistieken van de centrale bank in Moskou.

Dubinin beschuldigt het bureau van de procureur-generaal van een smaadcampagne die de bedoeling heeft de onafhankelijkheid van de centrale bank aan te tasten.

De huidige minister van binnenlandse zaken Sergei Stepachine schat volgens het persbureau Interfax dat de illegale kapitaalvlucht van Russische bedrijven de afgelopen zeven jaar tenminste 76 miljard dollar heeft bedragen.