Pas verschenen

NON FICTIE

L. van Poelgeest: Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975. Sdu Uitgevers, 591 blz. ƒ79,90

Gedegen overzicht van de Nederlands-Japanse betrekkingen met bijzondere aandacht voor de positie van Nederlands-Indië, de nasleep van de Japanse bezetting en de handelspolitiek.

Ad Biewenga: De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie 1680-1730. Prometheus/Bert Bakker, 346 blz. ƒ49,90

Nadat Jan van Riebeeck in 1652 een verversingspost aan de Kaap had gevestigd, groeide deze plek langzaam maar zeker uit tot een kleine koloniale samenleving. In dit boek wordt een levendig beeld gegeven van het alledaagse leven omstreeks 1700.

P.R.A. van Iddekinge: Sonsbeek, stadspark van Arnhem. Waanders, 232 blz. ƒ65,–(geb.), ƒ49,95 (pbk)

Honderd jaar geleden kocht de gemeente Arnhem Sonsbeek aan. In dit rijk geIllustreerde jubileumboek komen de geschiedenis, de flora en de fauna uitgebreid aan bod.

Kees Groeneboer: Gateway to the West. The Dutch Language in Colonial Indonesia, 1600-1950. Amsterdam University Press, 400 blz. ƒ85,–

Overzicht van de rol van het Nederlands in de Indonesische archipel. Een vergelijking van de Nederlandse taalpolitiek met de Portugese, Spaanse, Engelse en Franse. In 1995 verschenen als `Weg tot het Westen'.

Geert Mak en René van Stipriaan: Ooggetuigen van de wereld-geschiedenis in meer dan honderde reportages. Prometheus, 328 blz. ƒ34,90

Beschrijvingen van van belangrijke historische momenten, geselecteerd uit dagboeken, brieven, resiverslagen en krantenartikelen. Van Xenofon tot Monica Lewinsky.