Nussbaum

Met grote waardering las ik het stuk over Martha Nussbaum (Boeken, 5.2.99). Wel bevatte het een zakelijke onjuistheid: Brown University waar zij geruime tijd gedoceerd heeft en haar beroemdste boek The fragility of goodness (1986) schreef, is niet in Boston gelegen maar in de stad Providence, Rhode Island. Ze had daar al nationale bekendheid verworven en werd vaak geraadpleegd als gezaghebbend filosofe, vooral inzake ethische vraagstukken.