Klachtrecht werknemers

De PvdA werkt aan een wettelijk klachtrecht voor ontevreden werknemers. Die wet moet het mogelijk maken werkgevers te verplichten tot een gemotiveerde reactie bij klachten van werknemers. Met deze wet wil het Tweede-Kamerlid Bussemaker pesterijen, seksuele intimidatie en gedwongen overplaatsing aanpakken.