Kamer: handhaaf steun remigranten

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer wil geen beperking van de financiële hulp voor migranten die naar hun land van herkomst terugkeren. De Kamer gaat daarom niet akkoord met de weigering van minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) om bij te dragen aan starthulp voor remigranten naar landen als Tunesië, Suriname, Marokko, Ghana en Turkije.

Herfkens had de Kamer eerder deze week geschreven dat het regeerakkoord haar voorschrijft slechts bilaterale hulp te geven aan landen die voldoen aan strikte criteria. Het moet gaan om een groep van allerarmste landen met een goed bestuur. In haar mede door minister Van Boxtel (Grote-stedenbeleid en Integratie) getekende brief wees zij er ook op dat de Tweede Kamer in december in een motie van PvdA, VVD en D66 had geëist dat zij die criteria in de volle breedte van haar beleid zou toepassen.

Daardoor kan Ontwikkelingssamenwerking volgens Herfkens niet bijdragen aan de begin vorig jaar, dus voor de totstandkoming van het huidige regeerakkoord, gemaakte afspraken over een `werkplan' voor remigratie.

In de Kamer voegde zij daar gisteren nog aan toe dat starthulp voor remigranten in hun landen van herkomst niet goed mogelijk is zonder overleg met de regeringen van die landen, terwijl die in de meeste gevallen niet aan de criteria van armoede en goed bestuur voldoen.

Suriname is een geval apart, zei Herfkens, want daarvoor is wel geld beschikbaar. Maar dat kan pas worden besteed na overleg met de Surinaamse regering, die dit overleg al sinds anderhalf jaar weigert omdat zij eerst een politieke topconferentie met Nederland wenst.

De regerings- en oppositiefracties in de Kamer bleken het gisteren niet of maar gedeeltelijk eens met de uitleg die Herfkens geeft van de verhouding tussen het regeerakkoord en de verplichtingen van het werkplan voor hulp aan remigranten.

Minister Van Boxtel maakte duidelijk dat hij zijn aandeel in het werkplan voor remigranten (80 miljoen gulden uit het budget van Binnenlandse Zaken voor verhuiskosten, uitkeringen en ziektekosten) wel wil bijdragen. Maar hij kan of wil niet voor Ontwikkelingssamenwerking bijpassen.