Gevaar van asbest genegeerd bij marine

De ondernemingsraad van de Rijkswerf in Den Helder eist het ontslag van een productiemanager die in januari 1997 ,,willens en wetens'' 24 medewerkers heeft blootgesteld aan asbestvezels bij het verwijderen van een schroefaskoker uit een fregat. Een aantal medewerkers overweegt aangifte te doen bij de Koninklijke Marechaussee.

Staatssecretaris Van Hoof van Defensie wil van de bevelhebber der zeestrijdkrachten, admiraal Van Duyvendijk, een uitgebreide rapportage over het incident.In januari 1997 werd het fregat Hr.MS. Tromp voor reparatie naar de marinewerf gebracht. Een zogenoemde Deskundig Toezichthouder Asbest adviseerde de productiemanager om bij de werkzaamheden beschermende maatregelen te treffen. Het advies werd door de productiemanager niet opgevolgd, omdat hij volgens een woordvoerder van de marine wilde voorkomen ,,dat de werkzaamheden te lang zouden duren''. Uit een onlangs openbaar geworden document van de Bevelhebber der Zeestrijdkrachten blijkt volgens de ondernemingsraad dat de veiligheidsprocedures zijn genegeerd. Volgens de marine is de productiemanager destijds al verteld ,,dat hij een fout heeft gemaakt''. Hij is inmiddels overgeplaatst, maar dat zou niets te maken hebben met het incident. Uit onderzoeken van de marine in 1997 is gebleken dat 35 werknemers van de werf zijn gestorven aan asbestziekten.