FNV op dieet

FNV BONDGENOTEN, een bundeling van vakbonden in Nederland, moet bezuinigen. En niet zo'n beetje ook: een kwart van de banen wordt geschrapt, het tekort op de begroting van bijna veertig miljoen gulden (op een totaal van 210 miljoen) moet in drie jaar worden weggewerkt. Voor de reorganisatie wordt een bedrag van 75 miljoen gulden uitgetrokken ten koste van het eigen vermogen. Het bestuur wordt ingekrompen, het ledenblad zal minder frequent en in minder aparte edities verschijnen. Er zijn organisatie-adviseurs aangetrokken die een crisisplan hebben opgesteld met de weinig opbeurende titel `Opmaat naar het middellange termijnplan'. Er komt dus kennelijk nog meer slecht nieuws. Kortom: het is menens bij de grootste vakbond in de particuliere sector.

Bondgenoten is vorig jaar voortgekomen uit een fusie van de Industriebond, de Vervoersbond, de Dienstenbond en de Voedingsbond van de FNV. En zoals dat gaat bij fusies in het bedrijfsleven: de beloofde synergie doet zich niet onmiddellijk voor, de ingeboekte kostenbesparingen laten op zich wachten. Verschillende bedrijfsculturen moeten worden samengevoegd, overtollig geworden arbeidsplaatsen moeten verdwijnen, bestuurders moeten inschikken. Dat alles kost tijd en gaat heel vaak gepaard met hooglopende conflicten. Gefuseerde (of overgenomen) banken en bedrijven laten daarvan talloze voorbeelden zien. Soms ketsen aangekondigde fusies om die redenen ook weer af.

VAKBONDEN ZIJN geen winstgerichte ondernemingen, maar hebben met vergelijkbare organisatorische problemen te maken als ze samengaan. Bovendien moet de boekhouding een beetje op orde zijn. Het jaarverslag van een vakbond kan geen gapende gaten op de begroting vertonen.

De bestuurders van FNV Bondgenoten worden niet op hun vingers gekeken door commissarissen of aandeelhouders, maar door hun leden. Die hebben er recht op dat hun vakbond bedrijfsmatig geleid wordt. Wat dat betreft kunnen de bestuursleden zich de chaos in de organisatie van Bondgenoten aantrekken. Misschien moeten ze eens in de leer gaan bij ondernemers die ervaring met fusies en overnemingen hebben.