EU niet eens over opvang vluchtelingen

Een Europese regeling voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen voor oorlogsgeweld zal niet voor komend najaar tot stand komen. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Schily, zei gisteren geen akkoord te verwachten onder het Duitse voorzitterschap van de Europese Unie, dat in juni afloopt.

Volgens Schily is met de dreiging van een plotselinge stroom vluchtelingen uit Kosovo zo'n overeenstemming dringend gewenst, maar hebben de vijftien lidstaten te veel uiteenlopende belangen voor een snelle realisatie. Schily zei tijdens een informele bijeenkomst van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de EU in Berlijn te hopen dat de leiders van de vijftien lidstaten de knoop kunnen doorhakken tijdens een speciale top in oktober in het Finse Tampere, ondermeer over problemen op het gebied van asiel en immigratie.

Duitsland dringt, net als Nederland, al jaren aan op een regeling waardoor de tijdelijke opvang van vluchtelingen, de kosten daarvan en de hulp bij terugkeer naar hun land van herkomst evenredig over de vijftien EU-lidstaten worden verdeeld. Duitsland is er echter, als voorzitter van de EU, zo veel aangelegen een stap in de richting van een akkoord te bereiken, dat het in Berlijn zeer voorzichtige voorstellen heeft gepresenteerd. Zo stelt Duitsland voor de vluchtelingen op basis van vrijwilligheid van de EU-lidstaten te verdelen. Ook mogen de lidstaten zelf bepalen al dan niet bij te dragen aan de kosten voor de opvang van de vluchtelingen.

Vluchtelingen uit een bepaald oorlogsgebied zouden alleen tijdelijke bescherming krijgen in EU-lidstaten die tevoren hebben verklaard hen te willen opvangen. Degenen die naar een ander land willen, verliezen het recht om gebruik te maken van de tijdelijke opvang. Het Duitse voorstel voorziet ook in een financiële steun, berekend per vluchteling, voor de lidstaten die aan de tijdelijke opvang deelnemen.

Bewindslieden van de EU-lidstaten reageerden gisteren uiteenlopend op de Duitse voorstellen. De Nederlandse staatssecretaris van Justitie, Cohen, toonde zich tevreden over het Duitse initiatief. ,,De discussie zat helemaal vast en Duitsland heeft geprobeerd deze los te trekken'', aldus Cohen.

De Europese werkgroep van hoge ambtenaren, ingesteld in december op Nederlands initiatief om de situatie in enkele landen van herkomst van asielzoekers en migranten te onderzoeken, heeft Afghanistan, Marokko, Somalië, Sri Lanka en Albanië ,,en de buurregio'' aangewezen om te onderzoeken, zo bleek ook op de bijeenkomst in Berlijn. Cohen benadrukte gisteren vooral met Marokko en Albanië te willen werken op een ,,gelijkwaardiger basis''. ,,We zetten een muur om Europa om het asielzoekers en migranten lastiger te maken. Maar dat zal nooit lukken. We moeten de landen van herkomst erbij betrekken.''