Bestuur verdient flink meer

Tegelijk met de jaarcijfers over 1998 presenteerde Philips gisteren het jaarverslag. De volgende punten springen eruit:

Ondanks de tegenvallende resultaten verdiende de raad van bestuur van Philips in het afgelopen jaar 25,8 miljoen gulden. In 1997 bedroegen de gezamenlijke verdiensten van de bestuursleden nog 17,3 miljoen. Deze toename is volgens Philips het gevolg van hogere bonussen die zijn toegekend in verband met de recordwinst van 3,3 miljard over 1997 en een toename van het aantal bestuursleden. De raad van bestuur ontving in 1998 385.900 opties op aandelen Philips (in 1997 waren dat nog 331.300). In totaal bezaten de huidige bestuursleden eind 1998 opties op bijna 800.000 aandelen Philips. Die opties hebben tegen de huidige beurskoers een gezamenlijke waarde van bijna 62 miljoen gulden.

Voormalige bestuursleden van Philips ontvingen in het afgelopen jaar 16,8 miljoen gulden, meer dan drie keer zoveel als in 1997 (5,5 miljoen gulden). Volgens een woordvoerder van Philips mag die toename niet in verband worden gebracht met het grote aantal bestuursleden dat bij Philips in de afgelopen periode vertrok. Het bedrag van een kleine 17 miljoen is volgens hem betaald aan voormalige leden van de raad van bestuur die voor 1998 zijn vertrokken. In 1996 bedroeg deze kostenpost nog ruim 27 miljoen gulden. Voormalig commissarissen ontvangen van Philips geen vergoeding.

Philips verwacht dat de aanpak van het millenniumprobleem het bedrijf 600 miljoen gulden gaat kosten. Een derde daarvan (200 miljoen gulden) is bestemd voor het aanpassen en testen van programmatuur. Voorts besteedt Philips 25 miljoen aan het inhuren van externe automatiseerders, 325 miljoen aan de (versnelde) vervanging van systemen die niet millenniumproof zijn.

Philips Consumer Communications mét Lucent (zaktelefoons), waarvan Philips volgens Amerikaanse regelgeving de resultaten afzonderlijk bekend moet maken behaalde in de eerste negen maanden een omzet van ruim vijf miljard gulden. Het operationeel verlies in deze periode (totdat de joint venture per 1 oktober werd ontbonden) bedroeg 1,285 miljard gulden (ruim 200 miljoen in de laatste drie maanden van 1997.