`België gaat budgettair vette jaren tegemoet'

Als België het huidig budgettair beleid voortzet komt in de periode 2003 tot 2010 ruim 350 miljard franc (zo'n 20 miljard gulden) vrij. Dat voorspelt de gouverneur van de Nationale Bank van België, Fons Verplaetse, die deze week het jaarverslag van de bank over 1998 presenteerde. ,,In die zeven vette jaren kan men alles doen waarvan een econoom droomt'', zegt Verplaetse in een toelichting.

Voorwaarden zijn volgens Verplaetse dat de overheid het convergentieplan uitvoert voor de Economische en Monetaire Unie zodat de begroting rond 2002 in evenwicht zal zijn en dat de schuld (nu bijna 116 procent van het bruto binnenlands product) verder wordt verminderd met 3 tot 4 procent per jaar. Tot 2002 zou de overheid geen franc extra mogen uitgeven. In 2010 zouden volgens Verplaetse de kosten van de vergrijzende bevolking zo zwaar zijn dat een einde komt aan de zeven ,,gratiejaren''.

In het jaarverslag schetst de Nationale Bank een zonnige portret van de Belgische economie die de voorbije twee jaar ,,de wind in de zeilen'' had.

,,De volumegroei van het bbp kwam zowel in 1997 als in 1998 rond de 3 procent uit, een flink stuk hoger dan de potentiële trendgroei, die op zowat 2,3 procent mag worden geraamd.''

Daarbij wordt wel aangetekend dat de tweede helft van vorig jaar ,,een periode van afkoeling'' was. De uitvoer is gedaald van 7,1 procent in 1997 tot 3,2 procent vorig jaar, deels als gevolg van de economische crisis elders in de wereld. Het financieringstekort was vorig jaar 1,3 procent van het bbp. Daarmee werd het doel bereikt dat voor 2000 was gesteld.

De werkloosheid is in België vorig jaar gedaald van 9 procent van de beroepsbevolking tot 8,4 procent: 2,5 procent beneden het gemiddelde in de elf eurolanden. Maar de werkgelegenheidsgraad, het aantal werkenden gerelateerd aan de bevolking in de arbeidsleeftijd, is met 56,8 procent relatief laag.

De bank schrijft die onderbenutting van het arbeidspotentieel toe aan de geringe mate waarin in België in deeltijd wordt gewerkt. Verplaetse hield dan ook een pleidooi voor deeltijdarbeid.

De inflatie daalde vorig jaar tot 1 procent. Volgens de bank ,,duidelijk binnen de marge van 0 tot 2 procent die de Europese Centrale Bank als prijsstabiliteit hanteert''. De staatsschuld is nog altijd hoog, vorig jaar 115,8 procent van het bbp een daling in één jaar met ruim 6 procent. In 1993 was de Belgische overheidsschuld nog 135 procent van het bbp.

,,Opdat de neerwaartse schuldtrend ook in minder gunstige omstandigheden voldoende krachtig zou blijven, moet dus alles in het werk worden gesteld om het primaire begrotingsoverschot op ten minste 6 procent bbp te handhaven'', beveelt de Nationale Bank aan.

Het deze week gepresenteerde jaarverslag was het laatste van Verplaetse, die eind deze maand met pensioen gaat. Hij wordt opgevolgd door Guy Quaden, sinds 1988 directeur van de nationale bank en als commissaris generaal van de euro belast met de invoering van de nieuwe munt in België. Quaden (53) is de eerste socialist die de Belgische nationale bank zal leiden.

    • Birgit Donker