Baksteenarrest

Met regelrechte powerplay weet staatssecretaris Vermeend menig wetsvoorstel door het parlement te loodsen. Soms met terugwerkende kracht.

Met terugwerkende kracht wil Vermeend nu het `Baksteenarrest' naar de geschiedenisboeken verwijzen. Daarmee schoffeert hij op niet mis te verstane wijze de Hoge Raad. Men kan op dit moment rustig spreken van een constitutionele crisis. Immers als het Vermeend niet goed uitkomt herstelt hij zijn fiscale status-quo met terugwerkende kracht. Vermeend is dus rechter in eigen zaak geworden. Niet de Hoge Raad gaat op de stoel van de wetgever zitten maar Vermeend gaat op de stoel van de rechter zitten!

In zijn column van woensdag 3 februari pleit Aertjan Grotenhuis voor een toetsing van wetgeving aan de Grondwet door de Hoge Raad, zodat niet het parlement het laatste woord heeft, maar de rechter. Ik kan mij daarin vinden. Duitsland en de Verenigde Staten tonen aan dat in de praktijk de rechtelijke grondwettoetsing uitstekend werkt. Rechters blijven bovendien langer in hun hoedanigheid werkzaam dan ministers of staatssecretarissen. Daar is de rechtszekerheid meer mee gediend dan de huidige praktijk waarin de politieke waan van de dag regeert. Om politiek opportunisme aan banden te leggen is niet alleen een rechtelijke toetsing aan de Grondwet noodzakelijk, tevens zal dan de Grondwet een verbodsbepaling met betrekking tot terugwerkende kracht moeten krijgen, anders verandert er nog niet veel.

    • Mr R.W. van der Grinten
    • Fiscaal Jurist te Luxemburg