Aristoteles

Ik weet niet waarom ik harder moet juichen: om het voornemen van de Groningse Historische Uitgeverij om het gehele oeuvre van Aristoteles in het Nederlands te vertalen, of om het feit dat deze krant dit project de paginalange bespreking gunt die het verdient (Boeken, 5.2.99). Maar toch: waarom is nu uitgerekend voor de Ethica gekozen om de vertalingenreeks te openen? Van dit werk is immers zeer recent een goede geannoteerde vertaling verschenen van Hupperts en Poortman (Uitgeverij Kallias). De recensenten daarvan hadden, voor zover ik me herinner, op die uitgave alleen aan te merken dat de marges te smal waren om er een aantekening in te schrijven. Niet bepaald een reden die het noodzakelijk maakt opnieuw een team vertalers aan het werk te zetten. Recensent prof. De Rijk merkt aan het einde van zijn mooie artikel op dat het Prins Bernhard Fonds er goed aan heeft gedaan de Historische Uitgeverij financiële steun te verlenen voor het enorme project. Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat deze subsidie niet verleend had hoeven worden als de Historische Uitgeverij even had gewacht met deze op dit moment overbodige uitgave. Hiermee wil ik overigens niets ten nadele van de vertaling gezegd hebben, die door De Rijk terecht geprezen is.

Jona Lendering Amsterdam