Amsterdam: fraude bij `boedelbeheer'

De gemeente Amsterdam is na een intern onderzoek gestuit op een omvangrijke fraude bij de afdeling boedelbeheer. Alle negen medewerkers zijn op non-actief gesteld.

De gemeente heeft aangifte gedaan bij de politie, die de zaak inmiddels in onderzoek heeft. Bij de afdeling boedelbeheer worden de spullen opgeslagen van mensen van wie de woning door de gerechtsdeurwaarder is ontruimd, meestal omdat ze schulden niet meer kunnen betalen. Boedels worden drie maanden bewaard. De eigenaar kan dan zijn bezittingen ophalen. Wanneer deze zich niet meldt, gaan de goederen onder de hamer en komt het geld toe aan de gemeente.

Tegen de regels in hebben medewerkers van de afdeling waardevolle spullen niet laten veilen, maar rechtstreeks verkocht. Wanneer dat gebeurde en hoeveel geld er achterover is gedrukt, is onbekend. Bij het opstellen van de jaarrekening en controle van de administratie kwamen in december onregelmatigheden aan het licht. De directeur lichtte vervolgens het gemeentelijke registratiepunt voor fraude en corruptie en de afdelings ambtelijke integriteit in.

De politie verwacht het onderzoek volgende week af te ronden. Dan wordt bekend of de ambtenaren strafrechtelijk worden vervolgd. De gemeente zegt los daarvan te zullen bekijken of er arbeidsrechtelijke maatregelen, zoals strafontslag, tot de mogelijkheden behoren. Verantwoordelijk wethouder R. Grondel heeft geschokt gereageerd. ,,Ik ben er ziek van''. Juist dat met boedels van mensen is gefraudeerd van mensen die ernstig in problemen zijn geraakt maakt de zaak volgens hem zo ernstig. De afdeling boedelbeheer heeft inmiddels een nieuwemanager. De procedures en controles zijn verscherpt. De afdeling is deze week gesloten en zal maandag weer open gaan.

Amsterdam wordt geregeld met fraude van ambtenaren geconfronteerd. Vorig jaar kwamen enkele medewerkers van de dienst parkeerbeheer voor de rechter omdat miljoenen hadden gestolen uit de parkeerautomaten. In januari werd bekend dat in een half jaar tijd tien nieuwe gevallen van frauderende ambtenaren ontdekt. Vijf zouden hebben gerommeld met ziektekostenverzekeringen. Bij de anderen ging het om diefstal.