Twee ambassades en een consulaat-generaal dicht

Als bijdrage aan de in het regeerakkoord afgesproken bezuinigingen is minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) van plan om de ambassades in Yaoundé (Kameroen) en Koeweit en het consulaat-generaal in Melbourne te sluiten. De staven van de ambassades in Kinshasa en Algiers zullen worden verkleind en de functies van ontwapeningsambassadeur en ambassadeur bij de VN in Genève zullen worden samengevoegd.

Dit staat in het personeelsblad van Van Aartsens ministerie. Daarin staat ook dat de Nederlandse vertegenwoordiging bij het VN-atoomagentschap te Wenen (IAEA) geheel bij de Nederlandse ambassade in de Oostenrijkse hoofdstad zal worden ondergebracht. Dat betekent een taakverzwaring voor de onlangs tot ambassadeur bij de VN in Wenen benoemde J. Ramaker, die deze geïntegreerde post gaat bezetten. Ramaker, die permanent vertegenwoordiger bij de VN in New York was, werd vorig najaar gepasseerd voor de bezetting van de Nederlandse zetel in de Veiligheidsraad. Daarvoor koos Van Aartsen mr. A.P. van Walsum.

Volgens het personeelsblad van Buitenlandse Zaken is de verkleining van ambassades onderdeel van de efficiëncy-operatie waarmee het ministerie in 2003 63 miljoen gulden hoopt te hebben bezuinigd. Van dat bedrag moet een derde overigens weer terugvloeien in de begroting voor de geplande vernieuwing van het personeelsbeleid.