`Toezicht op keuringen deugt niet'

Gastoestellen mogen niet ontploffen, scharreleieren moeten van een scharrelkip komen en water uit de kraan moet schoon zijn. Dat wordt in Nederland allemaal gekeurd om de burger te beschermen. Ministers zijn verantwoordelijk voor de keuringen, maar volgens de Algemene Rekenkamer zijn de bewindslieden totaal niet in de keuringen geïnteresseerd.

De controleur van de rijksfinanciën publiceert vandaag een onderzoek naar tien van de ruim honderd keuringen die er in Nederland zijn – van sleepnetten tot fietsachterlichten. De Rekenkamer heeft haar oog laten vallen op scharreleieren, melk, gastoestellen, arbeidsomstandigheden, benzinepompen, biologische landbouwprodukten, drinkwater, machines, auto's en ondergrondse tanks. Conclusie: het toezicht op de keuringen deugt van geen kant.

Omdat verantwoordelijke ministers geen toezicht houden op de keuringen, weten ze niet of die wel naar behoren worden uitgevoerd. Aldus kunnen ze volgens de Rekenkamer ook niet instaan voor de bescherming van de burger. Bescherming tegen ontploffende gastoestellen bijvoorbeeld.

Vooral de inspectiediensten van Economische Zaken en Landbouw doen niets aan controle op de keuringsresultaten. Helemaal droevig vindt de Rekenkamer de controle van de controleurs. Het toezicht van departementen op de instellingen die de keuringen moeten controleren ,,voldoet aan geen enkele norm''. Zoals sinds de tirade van ex-minister Wijers tegen de Rekenkamer inmiddels gebruikelijk, zijn de bekritiseerde bewindslieden het totaal oneens met de bevindingen van de Rekenkamer.