Stichten school eenvoudiger

Wanneer uit een enquête onder ouders blijkt dat voldoende belangstelling bestaat voor het oprichten van een nieuwe school van een bepaalde richting, moet dat voortaan mogelijk zijn. Staatssecretaris Adelmund (Onderwijs) heeft de oprichtingseisen verruimd. Tot nu toe kon er alleen een nieuwe school worden opgericht als er voldoende basisschoolleerlingen van een bepaalde richting waren. Voorstanders van bijvoorbeeld islamitisch, joods of evangelisch onderwijs kunnen nu makkelijker een school oprichten.